Tegoroczny Bal Studniówkowy odbył się 18 stycznia 2020 roku w Karnkowie. Uroczystość rozpoczął dyrektor Robert Kozuń, a dalszą część poprowadzili uczniowie Paulina Rzepka i Adam Turkiewicz. Głos zabrali także zaproszeni goście: starosta Marek Czerwiński oraz przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Misiewicz.

Tegoroczni maturzyści zatańczyli tradycyjnego poloneza, przygotowanego przez panią Annę Dębowską.

Po odtańczeniu poloneza organizatorzy zaprosili na pyszną kolację. Po posiłku przyszedł czas na wspólną zabawę i część artystyczną, na którą złożyły się zarówno poważne wiersze i piosenki, jak i śmieszne scenki z życia szkoły.

W studniówce uczestniczyli uczniowie klas o profilach: technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik informatyk. Nie zabrakło także wychowawców: Danieli Symonowicz, Małgorzaty Górskiej, Justyny Hoffman-Ciszak, Mieczysława Nurkowskiego

i Leszka Gila. Łącznie w zabawie udział wzięło około 150 osób.

            Należy tez podkreślić pomoc i zaangażowanie rodziców uczniów przy organizacji imprezy: p. A. Kubik, p. B. Jąkała, p. J. Kawończyk.

About Author

Leave Comment