11 listopada – Święto Niepodległości

11 listopada 1918r. Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. W tym roku obchodziliśmy 96 rocznicę tego wydarzenia. 

 

         Rangę święta państwowego nadano Świętu Niepodległości dopiero ustawą z dn. 23 kwietnia 1937. Miało ono łączyć odzyskanie suwerenności państwowej z zakończeniem I wojny światowej oraz upamiętniać Józefa Piłsudskiego. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, nie było bowiem sprzyjającej sytuacji do uczczenia tego święta, ponieważ trwała walka o kształt granic II RP. Do czasu wybuchu II wojny światowej obchody państwowe odbyły się dwa razy: w 1937 i 1938; w 1937 uświetniono je odsłonięciem pomnika gen. Józefa Sowińskiego (bohatera powstania listopadowego 1830 r. obrońcy Woli).

Warto przypomieć, że Polska zniknęła z mapy świata w 1795 r. w wyniku III rozbioru dokonanego przez 3 zaborców: Rosję, Austrię i Prusy. Jednakże wcześniejszy okres : panowanie dynasti saskiej Wettinów, oraz ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego sprzyjał interwencji obcych mocastw( sejm niemy w 1717 r., rozbiory 1772r,1793).

 

W dniu 13 listopada 2014r. o godz.11.30  w naszej szkole odbył się apel z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy 3ti1, 2ti, 2tps, 3te1 pod kierunkiem p.  Osolińskiej   i p. B.Przyszlak. Na  specjalną lekcję historii przybyli uczniowie klas pierwszych. Apel rozpoczął się od odśpiewania hymnu państwowego i   od przypomnienia uczniom daty oraz tła historycznego  odzyskania  przez Polskę niepodległości.

 

Dopełnieniem uroczystości były recytacje wierszy oraz pieśni patriotycznych w wykonaniu  Weroniki Zarzyckiej i chórku z klasy 1tL, i 2tps,  ucznia klasy 3ti1-Konrada Nicponia oraz ucznia klasy 2tps -M.Króla .

 

 

 

About Author

Leave Comment