Cele kształcenia w zawodzie:

diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych, organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Nauka tego zawodu opiera się na następujących kwalifikacjach :

Þ     Kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Þ     Kwalifikacja MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Po zakończeniu nauki każdej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Świadectwo to jest pełnoprawnym państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje

DYPLOM – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

Świadectwa kwalifikacyjne oraz dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo.
 • Kompetencje personalne i społeczne.
 • Organizacja pracy małych zespołów.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 1

Efekty kształcenia kwalifikacji MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:

 • Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
 • Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
 • Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Efekty kształcenia kwalifikacji MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

 • Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.
 • Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kwalifikacja 2

Efekty kształcenia kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

 • Organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.
 • Nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Nauka zawodu realizowana jest w gabinetach przedmiotowych i specjalistycznych pracowniach zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane są w gabinetach i pracowniach:

 • gabinet podstaw konstrukcji maszyn,
 • gabinet rysunku technicznego,
 • gabinet technologii mechanicznej i materiałoznawstwa,
 • gabinet budowy pojazdów samochodowych,
 • gabinet przepisów ruchu drogowego,
 • pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • pracownia podwozi pojazdów samochodowych,
 • pracownia diagnostyki samochodowej,
 • pracownia budowy silników pojazdów samochodowych,
 • pracownia mechatroniki samochodowej,
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki,
 • stacja kontroli pojazdów,
 • pracownia obróbki ręcznej i maszynowej,
 • pracownia pomiarów technicznych,
 • pracownia spawalnictwa,
 • pracownia obróbki skrawaniem,

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach ćwiczeń praktycznych warsztatów szkolnych oraz w firmach związanych z naprawą i obsługa samochodów w ramach miesięcznych praktyk zawodowych. Uczniowie w trakcie kształcenia zawodowego zdobywają kwalifikacje zawodowe w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne stosowane w silnikach benzynowych i wysokoprężnych takich marek jak Toyota, Audi, VW, Citroen.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Gabinety przedmiotowe i pracownie ćwiczeń praktycznych wyposażone są w:

 • samochody osobowe marki, Toyota, Citroen, Fiat;
 • jednostki napędowe benzynowe i wysokoprężne – silniki marki Toyota, VW, Citroen, BMW,
 • motocykle enduro i turystyczne wraz z podnośnikami i oprzyrządowaniem do napraw,
 • nowoczesne urządzenia i przyrządy do diagnostyki i naprawy tj.: urządzenia do diagnostyki komputerów pokładowych pojazdów samochodowych KTS firmy Bosh, montażownica i wyważarka do kół firmy Bosh, linia diagnostyki podwozia samochodu firmy Maha, analizatory spalin, dymomierze, panele edukacyjne z układami hamulcowymi, układami ABS / ASR, oświetleniem pojazdów samochodowych, aktoryką systemów samochodowych, sensoryką systemów samochodowych, układy zapłonowe pojazdów, podstawami elektroniki i elektrotechniki pojazdowej, systemy poduszek powietrznych SRS, zespół napędowy silnika ZI sekwencyjny wielopunktowy wtrysk paliwa, zespół napędowy silnika ZS typu Common Rail, wyważarka i montażownica do kół motocyklowych itp.

Uczniowie w ramach realizacji programu nauczania posiadają obowiązek odbycia kursu nauki jazdy kategorii „B”. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy kat. „B”. Kurs jest bezpłatny dla uczniów.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa realizowana jest zgodnie w wymiarze 4 tygodni w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej. W ramach programu ERASMUS+ oraz PO WER uczniowie maja możliwość realizacji praktyki zawodowej za granicą.

W okresie odbywania praktyki zawodowej uczniowie nabywają i rozwijają umiejętności zawodowe w realnych warunkach firm motoryzacyjnych w zakresie:

 • ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

Praktyka zawodowa realizowana jest u naszych partnerów z którymi szkoła współpracuje m. in.:

 • Toyota Nowakowski  Bielany Wrocławskie,
 • CMP Holding Wrocław,
 • Bosh Statkiewicz Strzelin,
 • P.H.U. “Etoll” Strzelin.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Dodatkowe kształcenie w zawodzie obejmuje:

 • wycieczki zawodoznawcze do zakładów produkcyjnych firmy Toyota w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Ronal w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu, Volkswagen w Polkowicach i innych;
 • wycieczki na targi MotoShow w Poznaniu;
 • wykłady na uczelniach wyższych na Politechnice Wrocławskiej i Politechnice Opolskiej;
 • zajęcia specjalistyczne prowadzone przez przedstawicieli firm z branży motoryzacyjnej z takich zagadnień jak: układy rozrządu, diagnostyka i naprawa układów dwumasowych, diagnostyka i naprawa zawieszeń, diagnostyka i naprawa układów kierowniczych, diagnostyka i naprawa automatycznych skrzyń biegów itp.;
 • staże dla uczniów w zakładach pracy w okresie wakacji letnich. Są to dodatkowe staże dla uczniów podczas których uczniowie pobierają wynagrodzenie, bezpłatne kursy nadające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (uprawnienia spawacza, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych, operatora koparko-ładowarki, obsługi programu AutoCad itp.). W/w formy zajęć realizowane są w okresie realizacji projektów z udziałem środków finansowych UE i Starostwa Powiatowego w Strzelinie;
 • staże – praktyki zawodowe w Lipsku (Niemcy) w okresie realizacji projektów Erasmus + i PO WER finansowanych ze środków UE, a przekazywanych szkole przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Kształcenie w TECHNIKUM w Strzelinie w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH wspierają firmy z którymi szkoła posiada podpisane porozumienia o współpracy. Firmy te to:

  Toyota Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Jelczu Laskowicach
 TOYOTA Nowakowski, Wrocław


  CMP HOLDING Sp. z o.o. we Wrocławiu

W ramach porozumień uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe, firmy przekazują szkole samochody, silniki samochodowe i inne podzespoły na potrzeby kształcenia zawodowego. Firmy Organizują wycieczki zawodoznawcze dla uczniów do zakładów produkcyjnych. Po ukończeniu nauki uczniowie posiadają możliwość podjęcia pracy zawodowej.