PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH

w roku szkolnym 2014/2015

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

Technikum i ZSZ w Ludowie Polskim

 

Technikum w Ludowie Polskim

III Tr

Marzec 2015

2.03.2015 – 27.03.2015

4 tyg.

II Th

Kwiecień – maj 2015r.

7.04.2015 – 5.05.2015

4 tyg.

III Th

Luty 2015r.

2.02.2015 – 27.02.2015

4 tyg.

 

Uwaga.

  1. Praktyka zawodowa odbywa się w zakładach pracy, umożliwiających realizację programu  praktyki zawodowej po podpisaniu umowy przez dyrektora szkoły.
  2. W ostatnim dniu praktyki  zawodowej odbywa się jej zaliczenie przed komisją powołaną  w zakładzie pracy.
  3. Kompletną dokumentację praktyki należy złożyć u wicedyrektora ds. zawodowych w swojej szkole w terminie do 3 dni po jej zakończeniu. 

 

 

 

About Author

Leave Comment