Lp.

Czynność

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Rejestracja kandydatów.

01.06.2018r.

godz. 8.00

20.06.2018r.

godz. 15.00

2.

Wybór preferencji przez kandydatów.

3.

Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.

4.

Weryfikacja wniosków kandydatów.

01.06.2017r.

godz. 8.00

28.06.2018r.

godz. 15.00

5.

Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

14.05.2018r.

godz. 8.00

04.06.2018r.

godz.15.00

6.

Przesyłanie danych o osiągnięciach

11.06.2018r.

godz. 8.00

21.06.2018r.

godz.15.00

7.

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.

22.06.2018r.

godz. 8.00

26.06.2018r.

godz. 15.00

8.

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów

22.06.2018r.

godz. 8.00

28.06.2018r.

godz. 15.00

9.

Porządkowanie list chętnych

02.07.2018r.

godz. 8.00

02.07.2018r.

godz. 14.00

10.

Pobranie list zakwalifikowanych do przyjęcia

11.07.2017r.

godz. 15.30

12.07.2018r.

godz. 14.00

11.

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (Zapoznanie się z wynikami naboru.)

13.07.2018r.

godz. 10.00

12.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

13.07.2018r.

godz. 10.00

25.07.2018r.

godz. 15.00

13.

Pobranie list przyjętych oraz list wolnych miejsc

25.07.2018r.

godz. 15.00

26.07.2018r.

godz. 10.00

14.

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

26.07.2018r.

godz. 11.00

15.

Wprowadzanie wyników rekrutacji uzupełniającej.

26.07.2018r.

godz. 11.00

31.08.2018r.

godz. 15.00

About Author

Leave Comment