Ubezpieczenie uczniów (NNW) – od następstw nieszczęśliwych wypadków.

..

Szanowni Państwo.

Informuję, że Rada Rodziców w dniu 13 września 2023 r. dokonała wyboru ubezpieczyciela uczniów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wysokości składki ubezpieczeniowej.

Wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi 88 zł. na rok szkolny 2023/2024.

Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Wychowawcy klas zbierają składki od uczniów do dnia 27 października 2023r.

 Można również samodzielnie wykupić ubezpieczenie:

1/ on-line, przy użyciu linku oraz kodu,

wykupiona polisa zostaje przesłana na podany przez Państwa adres e-mail.

Poniżej instrukcja:

1. https://szkola.compensa.pl/
2. hasło do wpisania: 746666
3. dane płatnika – proszę wpisać dane rodzica
4. dane ubezpieczonego – proszę wpisać dane dziecka oraz nacisnąć DODAJ OSOBE ( tu proszę wpisać wszystkie Państwa dzieci) następnie nacisnąć DALEJ
5. proszę zaznaczyć pierwsze 4 zgody na TAK, reszta na NIE oraz nacisnąć ZAPŁAĆ, nastąpi przekierowanie do płatności i na tym koniec.

2/ w biurze przy ul. Wojska Polskiego 1F w Strzelinie bądź kontakt na podany adres email lub nr telefonu:

ubezpieczenia@wasilenko.eu,  +48 661 254 733 Emilia Wasilenko,
doradca klienta