3 września 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość miała szczególny charakter, gdyż pan wicestarosta Aleksander Ziółkowski przekazał panu Robertowi Kozuniowi nominację na Dyrektora CKZiU w Strzelinie, po wygranym konkursie. Pan Robert Kozuń będzie pełnił funkcję dyrektora naszej szkoły już po raz trzeci.

Dyrektor podziękował za otrzymanie nominacji i przywitał wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Głos zabrał również przewo-dniczący Rady Rodziców Tomasz Misiewicz, który życzył uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego, pełnego miłych chwil spędzonych w murach szkolnych.

Jak, co roku nawiązano do tematu wybuchu drugiej wojny światowej. Pan Jan Skorupski przypomniał historię obrony Westerplatte, następnie przedstawiciele samorządu złożyli kwiaty na pamiątkowej płycie.

Na zakończenie uczniowie wraz z wychowawcami udali się na pierwsze lekcje wychowawcze w tym roku szkolnym.

 

J.HC

About Author

Leave Comment