Klasa IV Technikum – technik budownictwa. Wychowawca klasy: mgr Dorota Paśko-Szmigielska.
Wychowawca Klasa IV Technikum-technik ekonomista. Wychowawca klasy: mgr Dorota Maciąg.
Klasa IV Technikum – technik logistyk. Wychowawca klasy: mgr Wojciech Chrząstowski.
Klasa IV Technikum-technik logistyk. Wychowawca klasy mgr Marek Pawluczuk.
Klasa IV Technikum-technik informatyk. Wychowawca klasy mgr Elżbieta Klimaszewska.
Klasa IV Technikum- technik mechanik, technik pojazdów samochodowych. Wychowawca klasy mgr Waldemar Oleszczuk.