VII konkurs kartki

Już po raz VII zorganizowano w naszej szkole „Powiatowy Konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.” Do tej pory konkurs organizowany był we współpracy z Powiatowym Centrum Dydaktyki w Strzelinie, ale w listopadzie 2017r. instytucja ta zakończyła swoją działalność. W związku z tym nasza szkoła sama zorganizowała ten konkurs.

Celem konkursu było wzbudzanie zainteresowania językami obcymi, pogłębianie wiedzy uczniów na temat tradycji bożonarodzeniowych w Rosji, krajach anglo- i niemieckojęzycznych, doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym oraz umożliwienie uczniom rozwijania wyobraźni, zdolności manualnych i artystycznych.

W konkursie wzięło udział 160 uczniów z 10 szkół powiatu strzelińskiego. Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, co świadczy zawsze o dużej ilości wykonanych kartek świątecznych.

18.12.2017r. komisja konkursowa w składzie:

– Elżbieta Zielińska – wicedyrektor CKZiU w Strzelinie,

– Katarzyna Świerzewicz – nauczyciel języka niemieckiego,

– Barbara Przyszlak – nauczyciel historii i WOS,

– Janina Nurkowska – nauczyciel biologii, bibliotekarz

Miała trudny wybór, aby wyłonić z tak dużej ilości te najlepsze. Przy ocenianiu brano uwagę na estetykę wykonanej pracy, poprawność językową oraz obecność zamieszczonych życzeń w języku obcym oraz ogólny pomysł twórcy. Nagrody przyznawano w trzech kategoriach wiekowych:

– klasy I – III szkoły podstawowej,

– klasy IV – VI szkoły podstawowej,

– klasy I – II gimnazjum.

         Organizatorzy postarali się również o cenne nagrody, które ufundowała Pani Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk, Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne, prywatny fundator oraz Dyrekcja CKZiU w Strzelinie.

19 grudnia 2017r. o godzinie 11.00 w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu.

         Zwyciężyli:

Kategoria I – klasy I – III szkoła podstawowa

I miejsce – Lena Marynowska – SP w Prusach (SP w Księgienicach Wielkich)

II miejsce – Oliwia Przybylska – SP w Borku Strzelińskim

III miejsce – Kacper Smoliński – PSP nr 5 w Strzelinie

Wyróżnienie – Zofia Korgul – PSP nr 3 w Strzelinie

Kategoria II – klasy IV – VII szkoła podstawowa

I miejsce – Aleksandra Szumilas – SP w Żelowicach

II miejsce – Maja Lorenz – PSP nr 5 w Strzelinie

III miejsce – Kryspin Buszczak – SP w Prusach

Wyróżnienie – Szymon Gołąb – SP w Wawrzyszowie

Kategoria II – Gimnazjum

I miejsce – Klaudia Romańczukiewicz – PSP nr 5 w Strzelinie

II miejsce – Grzegorz Statkiewicz – Dwujęzyczne Gimnazjum w Strzelinie przy ZSO w Strzelinie

III miejsce – Weronika Lechowicz – Dwujęzyczne Gimnazjum w Strzelinie przy ZSO w Strzelinie

Wyróżnienie – Barbara Czarna – SP w Wiązowie

VII konkurs kartki

 

Nagrody zwycięzcom wręczał Pan Sekretarz Miasta i Gminy Strzelin – Kazimierz Nahajko, Dyrektor CKZiU w Strzelinie – Robert Kozuń i Wice-dyrektor CKZiU w Strzelinie – Elżbieta Zielińska oraz opiekun konkursu – Justyna Hoffman – Ciszak. Po wręczeniu nagród, już tradycją tego konkursu, wykonano pamiątkową fotografię zwycięzców z fundatorami i organizatorami. A na koniec na uczestników, opiekunów i zaproszonych gości czekał miły poczęstunek przy nastrojowej muzyce polskich kolęd i w scenografii pięknych świątecznych kartek.

Organizatorzy już dziś zdeklarowali się, że za rok będzie już VIII taki konkurs, do którego serdecznie zapraszają wszystkich chętnych uczniów z na-szego powiatu.

                                                                                              J.HC

About Author

Leave Comment