Wielki sukces uczennic technikum budowlanego w 2015 r.

Laureatem I miejsca w Polsce został zespół z CKZiU w Strzelinie w składzie: Sandra Jachimczak i Natalia Śleszyńska z klasy I Tb (obecnie II Tb) oraz Anna Harhara z klasy III Tb (obecnie IV Tb) w konkursie organizowanym przez Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 r.

18 i 19 czerwca 2015 r. obradowało jury IARP oceniające prace przysłane na konkurs dla młodzieży.
Tematem konkursu było zaprojektowanie “Miejsca spotkań – dzieci, młodzież, dorośli, osoby w podeszłym wieku – razem i osobno”. Program edukacyjny IARP “Kształtowanie przestrzeni” objęty został patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Edukacji Narodowej
Gala finałowa odbyła się 24 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w sali im. Rudniewa. Partnerem Izby Architektów RP i fundatorem nagród w konkursie była polska firma FAKRO z Nowego Sącza

Decyzją jury w składzie: Andrzej Poniewierka, Katarzyna Wrońska, Urszula Szabłowska, Piotr Glegoła, Krzysztof Ozimek, do ścisłego finału zakwalifikowały się 3 zespoły z 36 z następujących szkół:
– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Strzelina
– Zespół Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej z Warszawy
– I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie ze Szczecina

Program edukacyjny IARP „Kształtowanie przestrzeni”

Widząc, że Polska tonie w chaosie przestrzennym i wierząc, że „takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie” Izba Architektów RP podjęła, zapoczątkowane przez grupę architektów IARP z Krakowa, starania o zgodę na adaptację irlandzkiego programu edukacyjnego “Shaping Space”. Irlandzki program edukacyjny jest wyjątkowym na skalę europejską kursem prowadzonych w ramach zajęć szkolnych. Służy do uwrażliwiania irlandzkiej młodzieży w grupie wiekowej 16 – 18 lat na problemy społeczno – przestrzenne i estetyczne na przykładzie architektury i urbanistyki.
Izba Architektów RP uzyskała zgodę od The Royal Institute of the Architects of Ireland, twórcy programu “Shaping Space”, na dokonanie tłumaczenia oraz koniecznych zmian adaptacyjnych.
Zmiany adaptacyjne, niezbędne z uwagi na uwarunkowania historyczne i terytorialne Polski sprawiły, że program edukacyjny przeszedł głębokie przeobrażenie. Powstał wyjątkowy i w Polsce dotąd nie publikowany zbiór lekcji tematycznych zebranych w wygodny i przejrzysty „manual” dla nauczycieli, z rozpisanymi scenariuszami lekcji, zaopatrzony w arkusze informacyjne i arkusze pracy dla uczniów.
Zawiera on również wzory certyfikatów i dyplomów dla motywowania uczniów, a także praktyczne wskazówki do wykonywania ćwiczeń.
Struktura programu jest bardzo czytelna i składa się z trzech opcji:
• “A” – “Mój dom”,
• “B” – “Dzielnica, wieś, miasto, metropolia”,
• “C” – “Budowle na przestrzeni wieków”.

Program „Kształtowanie przestrzeni” w każdym roku szkolnym kończy się konkursem. Celem Konkursu jest zachęcenie młodzieży do przygotowania – najciekawszego pod względem merytorycznym oraz artystycznym – autorskiego projektu stanowiącego rezultat zajęć przeprowadzonych w szkołach w ramach programu pn. „Kształtowanie przestrzeni” w postaci pracy konkursowej. Tematyka konkursu podawana jest w marcu a złożenie prac w czerwcu br.

About Author

Leave Comment