Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

1 tb technik budownictwa                                    – mrg inż. Leszek Gil
2 tb technik budownictwa                                    – mgr Daniela Symonowicz
3 tb technik budownictwa                                    – mgr Jan Skorupski
4 tb technik budownictwa                                    – mgr Anna Dębicka

1 te technk ekonomista                                       – mgr Małgorzata Górska
2 te technik ekonomista                                      – mgr Daniela Symonowicz
3 te technik ekonomista                                      – mgr Bernadetta Osolińska
4 te technik ekonomista                                      – mgr Agnieszka Świrska

1 th technik handlowiec                                       – mgr inż. Leszek Gil

1 ti technik informatyk                                          – mgr Justyna Barzak
2 ti technik informatyk                                          – mgr Janina Nurkowska
3 ti technik informatyk                                          – mgr Karolina Pukalska – Pukała
4 ti technik informatyk                                          – mgr Anna Dębowska

1 tl technik logistyk                                               – mgr Małgorzata Zielińska
2 tl technik logistyk                                               – mgr Elżbieta Klimaszewska
3 tl technik logistyk                                               – mgr Małgorzata Ziółkowska
4 tl technik logistyk                                               – mgr Joanna Lubecka

1 tm technik mechanik                                        – mgr Jarosław Wandycz

1 ts technik pojazdów samochodowych           – mgr Jarosław Wandycz
2 tps technik pojazdów samochodowych         – mgr Katarzyna Świerzewicz
3 tps technik pojazdów samochodowych         – mgr Paulina Pluta – Malec
4 tps technik pojazdów samochodowych         – mgr Bożena Kaczmarczyk

 

Z A S A D N I C Z A  S Z K O Ł A  Z A W O D O W A

 

1 ms mechanik pojazdów samochodowych    – mgr Marek Pawluczuk
2 mps mechanik pojazdów samochodowych  – mgr Grzegorz Bocheński
3 mps mechanik pojazdów samochodowych  – mgr Waldemar Oleszczuk

1 w wielozawodowa                                           – mgr Barbara Przyszlak
2 w wielozawodowa                                           – mgr Beata Dąbrowska
3 w wielozawodowa                                           – mgr Henryka Bilska – Mroczka

About Author

Leave Comment