Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

1 tb technik budownictwa                                    – mgr Joanna Lubecka
2 tb technik budownictwa                                    – mgr inż. Leszek Gil
3 tb technik budownictwa                                    – mgr Daniela Symonowicz
4 tb technik budownictwa                                    – mgr Jan Skorupski

1 te technk ekonomista                                       – mgr Henryka Bilska – Mroczko
2 te technik ekonomista                                      – mgr Dorota Maciąg
3 te technik ekonomista                                      – mgr Daniela Symonowicz
4 te technik ekonomista                                      – mgr Bernadetta Osolińska

2 th technik handlowiec                                       – mgr inż. Leszek Gil

1 ti technik informatyk                                          – mgr Joanna Lubecka
2 ti technik informatyk                                          – mgr Justyna Barzak
3 ti technik informatyk                                          – mgr Janina Nurkowska
4 ti technik informatyk                                          – mgr Karolina Pukalska – Pukała

1 tl technik logistyk                                               – mgr Agnieszka Świrska
2 tl technik logistyk                                               – mgr Małgorzata Zielińska
3 tl technik logistyk                                               – mgr Elżbieta Klimaszewska
4 tl technik logistyk                                               – mgr Małgorzata Ziółkowska

2 tm technik mechanik                                         – mgr Jarosław Wandycz

1 ts technik pojazdów samochodowych              – mgr Bożena Kaczmarczyk
2 tps technik pojazdów samochodowych            – mgr Jarosław Wandycz
3 tps technik pojazdów samochodowych            – mgr Katzarzyna Świerzewicz
4 tps technik pojazdów samochodowych            – mgr Paulina Pluta

 

B R A N Ż O W A  S Z K O Ł A  I  S T O P N I A

 

1 ms mechanik pojazdów samochodowych      – mgr Waldemar Oleszczuk
2 mps mechanik pojazdów samochodowych    – mgr Marek Pawluczuk
3 mps mechanik pojazdów samochodowych    – mgr Grzegorz Bocheński

1 w wielozawodowa                                          – mgr Anna Dębicka
2 w wielozawodowa                                          – mgr Barbara Przyszlak
3 w wielozawodowa                                          – mgr Beata Dąbrowska

About Author

Leave Comment