Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

1 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie – mgr Bernadetta Osolińska

2 tb technik budownictwa                                            – mgr Joanna Lubecka
3 tb technik budownictwa                                            – mgr inż. Leszek Gil
4 tb technik budownictwa                                            – mgr Daniela Symonowicz

1 te technk ekonomista                                               – mgr Elżbieta Jadach
2 te technik ekonomista                                              – mgr Henryka Bilska – Mroczko
3 te technik ekonomista                                              – mgr Małgorzata Górska
4 te technik ekonomista                                              – mgr Daniela Symonowicz

3 th technik handlowiec                                              – mgr inż. Leszek Gil

1 ti technik informatyk                                                – mgr Karolina Pukalska-Pukała
2 ti technik informatyk                                                – mgr Joanna Lubecka
3 ti technik informatyk                                                – mgr Justyna Barzak
4 ti technik informatyk                                                – mgr Janina Nurkowska

1 tl technik logistyk                                                    – mgr Anna Dębowska
2 tl technik logistyk                                                    – mgr Agnieszka Świrska
3 tl technik logistyk                                                    – mgr Małgorzata Zielińska
4 tl technik logistyk                                                    – mgr Elżbieta Klimaszewska

3 tm technik mechanik                                              – mgr inż. Mieczysław Nurkowski

1 ts technik pojazdów samochodowych                   – mgr Bernadetta Osolińska
2 ts technik pojazdów samochodowych                   – mgr Bożena Kaczmarczyk
3 tps technik pojazdów samochodowych                 – mgr inż. Mieczysław Nurkowski
4 tps technik pojazdów samochodowych                 – mgr Katarzyna Świerzewicz

 

B R A N Ż O W A  S Z K O Ł A  I  S T O P N I A

 

1 ms mechanik pojazdów samochodowych            – mgr Grzegorz Bocheński
2 ms mechanik pojazdów samochodowych            – mgr Waldemar Oleszczuk
3 mps mechanik pojazdów samochodowych          – mgr Marek Pawluczuk

1 w wielozawodowa                                                – mgr Grzegorz Bocheński
2 w wielozawodowa                                                – mgr Anna Dębicka
3 w wielozawodowa                                                – mgr Barbara Przyszlak

About Author

Leave Comment