Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

2 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie – mgr Bernadetta Osolińska
3 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie – mgr Joanna Lubecka

1 tbP technik budownictwa                                          – mgr Agnieszka Mroczko
1 tbG technik budownictwa                                         – mgr Dorota Paśko-Szmigielska
4 tb technik budownictwa                                            – mgr inż. Leszek Gil

1 teP technik ekonomista                                            – mgr Janina Nurkowska
1 teG technik ekonomista                                           – mgr Dorota Maciąg

2 te technk ekonomista                                               – mgr Elżbieta Jadach
3 te technik ekonomista                                              – mgr Henryka Bilska – Mroczko
4 te technik ekonomista                                              – mgr Małgorzata Górska

4 th technik handlowiec                                              – mgr inż. Leszek Gil

 

1 tlP technik informatyk                                             – mgr Iwona Szczepańska
1 tiG technik informatyk                                             – mgr Elżbieta Klimaszewska
2 ti technik informatyk                                                – mgr Karolina Pukalska-Pukała
3 ti technik informatyk                                                – mgr Joanna Lubecka
4 ti technik informatyk                                                – mgr Daniela Symonowicz

 

1 tlP technik logistyk                                                 – mgr Małgorzata Ziółkowska
1 tlG 1 technik logistyk                                              – mgr Marek Pawluczuk
1 tlG 2 technik logistyk                                              – mgr Wojciech Chrząstowski
2 tl technik logistyk                                                    – mgr Katarzyna Świerzewicz
3 tl technik logistyk                                                    – mgr Agnieszka Świrska
4 tl technik logistyk                                                    – mgr Małgorzata Zielińska

 

1 tmG technik mechanik                                           – Maja Ługowska
4 tm technik mechanik                                              – mgr inż. Mieczysław Nurkowski

 

1 tsP technik pojazdów samochodowych                 – mgr Agnieszka Mroczko
1 tsG technik pojazdów samochodowych                – mgr Maja Ługowska
2 ts technik pojazdów samochodowych                   – mgr Bernadetta Osolińska
3 ts technik pojazdów samochodowych                   – mgr Bożena Kaczmarczyk
4 tps technik pojazdów samochodowych                 – mgr inż. Mieczysław Nurkowski

 

B R A N Ż O W A  S Z K O Ł A  I  S T O P N I A

 

1 mP mechanik pojazdów samochodowych           – mgr Ewelina Górnicka
1 mG mechanik pojazdów samochodowych           – mgr Dawid Pukalski-Pukała
2 ms mechanik pojazdów samochodowych            – mgr Grzegorz Bocheński
3 ms mechanik pojazdów samochodowych            – mgr Waldemar Oleszczuk

1 wP wielozawodowa                                              – mgr Beata Dąbrowska
1 wG wielozawodowa                                              – mgr Barbara Przyszlak
2 w wielozawodowa                                                – mgr Grzegorz Bocheński
3 w wielozawodowa                                                – mgr Anna Dębicka

About Author

Leave Comment