Klasa                                                                   Wychowawca klasy

 

T E C H N I K U M

 

3 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie – mgr Bernadetta Osolińska
4 tr technik robót wykończeniowych w budownictwie – mgr Joanna Lubecka

 

1 tb technik budiwnicwa                                              – mgr inż. Leszek Gil
2 tbP technik budownictwa                                         – mgr Agnieszka Mroczko
2 tbG technik budownictwa                                         – mgr Dorota Paśko-Szmigielska

1 te technik ekonomista                                              – mgr inż. Leszek Gil
2 teP technik ekonomista                                            – mgr Janina Nurkowska
2 teG technik ekonomista                                           – mgr Dorota Maciąg

3 te technk ekonomista                                               – mgr Elżbieta Jadach
4 te technik ekonomista                                              – mgr Henryka Bilska – Mroczko

1 ti technik informatyk                                               – mgr Halina Kłysz
2 tlP technik informatyk                                             – mgr Iwona Szczepańska
2 tiG technik informatyk                                             – mgr Elżbieta Klimaszewska
3 ti technik informatyk                                                – mgr Karolina Pukalska-Pukała
4 ti technik informatyk                                                – mgr Joanna Lubecka

 

1 tl 1 technik logistyk                                                – mgr Małgorzata Górska
1 tl 2 technik logistyk                                                – mgr Justyna Hoffman-Ciszak
2 tlP technik logistyk                                                 – mgr Małgorzata Ziółkowska
2 tlG 1 technik logistyk                                              – mgr Marek Pawluczuk
2 tlG 2 technik logistyk                                              – mgr Wojciech Chrząstowski
3 tl technik logistyk                                                    – mgr Katarzyna Świerzewicz
4 tl technik logistyk                                                    – mgr Agnieszka Świrska

 

1 tm technik mechanik                                              – mgr inż. Mieczysław Nurkowski

2 tmG technik mechanik                                           – mgr Waldemar Oleszczuk

 

1 ts technik pojazdów samochodowych                   – mgr inż. Mieczysław Nurkowski
2 tsP technik pojazdów samochodowych                 – mgr Agnieszka Mroczko
2 tsG technik pojazdów samochodowych                – mgr Maja Ługowska
3 ts technik pojazdów samochodowych                   – mgr Bernadetta Osolińska
4 ts technik pojazdów samochodowych                   – mgr Bożena Kaczmarczyk

 

B R A N Ż O W A  S Z K O Ł A  I  S T O P N I A

 

1 m mechanik pojazdów samochodowych             – mgr Anna Piecyk-Mizgała
2 mP mechanik pojazdów samochodowych           – mgr Ewelina Górnicka
2 mG mechanik pojazdów samochodowych           – mgr Dawid Pukalski-Pukała
3 ms mechanik pojazdów samochodowych            – mgr Grzegorz Bocheński


1 w wielozawodowa                                                – mgr Anna Dębicka
2 wP wielozawodowa                                              – mgr Beata Dąbrowska
2 wG wielozawodowa                                              – mgr Barbara Przyszlak
3 w wielozawodowa                                                – mgr Grzegorz Bocheński

About Author

Leave Comment