Wychowawcy klas w roku szkolnym 2023/2024

  lpklasawychowawca klasy
  11tbmmgr Anna Piecyk -Mizgała
  22 tbmmgr Magdalena Iżykowska Kujawa
  33 tbemgr Henryka  Bilska – Mroczka
  44 tbemgr inż. Leszek  Gil
  55 tbsPmgr Agnieszka Mroczko
  61 temgr Joanna Lubecka
  72 temgr Elżbieta  Jadach
  85 tePmgr Janina Nurkowska
  91 timgr Wojciech Chrząstowski
  102 timgr Katarzyna Świerzewicz
  113 timgr Kamila Zaradna
  124 timgr Halina Kłysz
  135 tiPmgr Iwona Szczepańska
  141 tl 1mgr Dorota Paśko- Szmigielska
  151 tl 2mgr Karolina  Kacperska
  162 tl 1mgr Beata Dąbrowska
  172 tl2mgr Bernadetta Osolińska
  183 tl1mgr Agnieszka  Świrska
  193 tl2mgr Marzena Kasperczyk
  204 tl1mgr Małgorzata Górska
  214 tl2mgr Ewa Nahajło
  225 tlPmgr Małgorzata Ziółkowska
  234 tmsmgr inz. Mieczysław Nurkowski
  241 tsmgr Waldemar Oleszczuk
  252 tsmgr Krolina Pukalska Pukała
  263 tsmgr Daniela Symonowicz
  271mmgr Piotr Bernacki
  282 mmgr Maja Ługowska
  293 mmgr Grzegorz Bocheński
  301owmgr Iwona Chatys
  311 wmgr Anna Dębicka
  322 wmgr Dawid Pukalski Pukała
  333 wmgr Barbara Przyszlak