DSC 0131

W dniu 28 stycznia 2018 r. – 23 uczniów Technikum przy CKZiU w Strzelinie wyjechało do Niemiec zrealizować miesięczne praktyki zawodowe.

DSC 0131

Praktyki odbywać się będą w zakładach pracy oraz firmach niemieckich w Lipsku w branżach zgodnych z nauczanym zawodem. Tutaj też uczniowie przez 4 tygodnie będą mieszkać.

DSC 0123

Wśród grupy 23 uczniów praktykę zawodową będzie realizować 9 uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych, 9 uczniów w zawodzie technik budownictwa i 5 uczniów w zawodzie technik logistyk.

DSC 0152

 

Z kolei 4 lutego 2018 r. wyjechała druga grupa uczniów (17 osób) na praktyki zawodowe do Włoch, a konkretnie do Bolonii. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: technik logistyk (5 osób), technik ekonomista (6 osób) oraz technik informatyk (6 osób).
Wyjazd uczniów na praktyki zawodowe jest możliwy dzięki realizowanemu w szkole projektowi PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój), opartemu z kolei na zasadach programu Erasmus+. Program ten został szkole przyznany przez Narodową Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Rozpoczął się w roku ubiegłym – 2017 – i jest kontynuowany w roku bieżącym. Wartość realizowanego programu wynosi 835 504 zł.
Dzięki środkom finansowym przyznanym szkole przez Narodową Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizacja praktyk jest dla naszych uczniów bezpłatna.
W ramach przyznanych szkole środków finansowych pokrywane są koszty:
– przejazdu uczniów ze Strzelina do Lipska i z powrotem oraz ze Strzelina do Bolonii i z powrotem
– ubezpieczenia,
– pobytu w hotelu przez cały okres praktyki,
– zakupu odzieży i obuwia ochronnego wymaganego przez zakłady pracy,
– zakupu biletów komunikacji miejskiej w Lipsku i Bolonii,
– zakupu słowników, rozmówek polsko – niemieckich i polsko-włoskich.
Podczas pobytu w Lipsku oraz w Bolonii będzie także realizowany dodatkowy program kulturalny i turystyczny, finansowany również z projektu.
Czterotygodniowy pobyt uczniów odbędzie się pod opieką nauczycieli naszej szkoły.

Czekamy na ich wrażenia po powrocie, na pewno będą mieli co wspominać.

About Author

Leave Comment