Przydział sal lekcyjnych dla posczególnych klas w dniu 11.01.2018r.

  Klasa Zawód

Imię i nazwisko

wychowawcy / opiekuna zajęć praktycznych

Numer sali

TECHNIKUM

1 1 tb technik budownictwa mgr Joanna Lubecka             A –  29
2 2 tb technik budownictwa mgr inż. Leszek Gil             C –  20
3 3 tb technik budownictwa mgr Daniela Symonowicz             A –  22
4 4 tb technik budownictwa mgr Jan Skorupski             A –  13
5 1 te technik ekonomista mgr Henryka Bilska – Mroczka             A –  26
6 2 te technik ekonomista mgr Dorota Maciąg             A –  23
7 3 te technik ekonomista mgr Daniela Symonowicz             A  – 22
8 4 te technik ekonomista mgr Bernadetta Osolińska             A  – 31
9 2th technik handlowiec mgr inż. Leszek Gil             C –  20
10 1 ti technik informatyk mgr Joanna Lubecka              A – 29
11 2 ti technik informatyk mgr Justyna Barzak              B –   7
12 3 ti technik informatyk mgr Janina Nurkowska              B – 19
13 4 ti technik informatyk mgr Karolina Pukalska-Pukała              A – 25
14 1 tl technik logistyk mgr Agnieszka Świrska              B – 17
15 2 tl technik logistyk mgr Małgorzata Zielińska              A – 12
16 3 tl technik logistyk mgr Elżbieta Klimaszewska              B – 13
17 4 tl technik logistyk mgr Małgorzata Ziółkowska              ——–
18 2 tm technik mechanik mgr Jarosław Wandycz              B – 18
19 1 ts technik poj. samochodowych mgr Bożena Kaczmarczyk              A – 33
20 2 ts technik poj. samochodowych mgr Jarosław Wandycz              B – 18
21 3 tps technik poj. samochodowych mgr Katarzyna Świerzewicz              A – 24
22 4 tps technik poj. samochodowych mgr Paulina Pluta-Malec              C-  14

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

23 1 ms mechanik pojazdów samochodowych mgr Waldemar Oleszczuk               C -10
24 2 ms mechanik pojazdów samochodowych mgr Marek Pawluczuk               B -12
25 3 mps mechanik pojazdów samochodowych mgr Grzegorz Bocheński               Warsztaty- stołówka
26 1 w wielozawodowa mgr Anna Dębicka               C – 15
27 2 w wielozawodowa mgr Barbara Przyszlak               A – 32
28 3 w wielozawodowa mgr Beata Dąbrowska               B – 16

About Author

Leave Comment