20180228 141448

W dniu 28.lutego.2018r r. uczniowie z klas IIITBE, IITSM, IIIMS wraz nauczycielami Danielą Symonowicz, Jarosławem Wandyczem, Agnieszką Mroczko, Janem Skorupskim odbyli zajęcia na Politechnikce Wrocławskiej w ramach projektu “Szkolnictwo zawodowe w powiecie strzelińskim bliżej rynku pracy”.

20180228 141448

Młodzież uczestniczyła na wydziale chemicznym Politechniki Wrocławskiej w zajęciach pracowni Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz w wykładzie pt. “Polimery”. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy 30 osobowe. Kiedy jedna grupa uczestniczyła w zajęciach z Panem dr Pawłem Dobrowolskim, to druga w tym samym czasie zwiedzała Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (zmiana).

20180228 101936

W pracowni Pan dr Paweł Dobrowolski omówił zasady działania NMR-u oraz pokazał jego główne części. Zademonstrował również kilka prostych doświadczeń z ciekłym azotem -196 oC. Współprowadzącym zajęcia był również nasz nauczyciel fizyki mgr Jan Skorupski.

20180228 102533

 

O godz.13:00 w sali 220 w budynku A3 rozpoczęły się wykłady. Na samym początku przywitała nas Pani dr hab. inż Elżbieta Wojaczyńska, a następnie wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu wraz z prezentacją pt.,,Polimery”.

20180228 130851

Pani doktor omówiła poza historią i podziałem polimerów, ich zastosowanie w wielu dziedzinach życia i gałęziach przemysłu, zwłaszcza w medycynie, elektronice, elektrotechnice, transporcie komunikacji, gospodarstwie. Zwracała szczególną uwagę na pojawiający się w ostatnich latach problem związany z nadmierną ilością odpadów z tworzyw sztucznych, którego jednym z rozwiązań jest zastosowanie polimerów biodegradowalnych.
Moim zdaniem takie zajęcia nie tylko poszerzyły naszą wiedzę z dziedziny chemii, ale też mogliśmy od wewnątrz zobaczyć jak wyglądają prawdziwe zajęcia laboratoryjne przeznaczone dla studentów studiujących kierunki chemiczne.

 

 

Daniela Symonowicz

About Author

Leave Comment