Zarządzenie nr 16/2020

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 57/2019Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie z dnia 30 września 2019 r.w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

§ 1

Uchylam zarządzenie nr 57/2019Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie z dnia 30 września 2019 r.w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

 

§ 2

Wychowawców klas zobowiązuję do poinformowania uczniów i rodziców uczniów o odwołaniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

                                                                                        Robert Kozuń

About Author

Leave Comment