Zarządzenie nr 17/2020

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szkolnego systemu monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

Podstawa prawna:

§ 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

§ 1

Wprowadzam szkolny systemu monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

§ 2

Szkolny systemu monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W celu podania do publicznej wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców CKZiU w Strzelinie szkolny systemu monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach zostanie umieszczony na szkolnej stronie internetowej.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                           Dyrektor

                                                                          Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie

                                                                                         Robert Kozuń

 

Załącznik nr 1 – Szkolny system monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (kliknij)

About Author

Leave Comment